ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับเด็ก

โรงเรียนประถมศึกษา Westall เป็นองค์กรที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดเพื่อให้เด็กปลอดภัย

นโยบายและจรรยาบรรณของเราอยู่ด้านล่าง:

นโยบายความปลอดภัยเด็กและจรรยาบรรณ

ความรับผิดชอบต่อเด็กและการรายงานภาระผูกพัน